Even voorstellen…

Dank voor uw bezoek aan SixCheck! Mijn naam is Siebe en ik organiseer/verzorg de trainingen. In 2019 heb ik SixCheck opgericht met als doel toegankelijke trainingen te verzorgen voor iedereen die zich buiten de gebaande paden durft te begeven. Zij het voor uw werk of hobby… een niet-reguliere activiteit vereist een niet-reguliere voorbereiding.

Vanaf 2003 tot enkele jaren geleden ben ik actief geweest binnen de krijgsmacht en veiligheidsdiensten. Daar heb ik ervaring op kunnen doen aangaande veiligheidskwesties in het breedste zin van het woord: situational awareness, zelfredzaamheid, medisch handelen, verblijf in hoog-risico gebieden en extreem geweld.

Ik geniet van de verhalen van cursisten, hun ervaringen en doelen. Maar ik geniet nog meer wanneer blijkt dat mijn boodschap en training een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de zelfredzaamheid of hulpverleningsvermogen van een cursist.

Graag tot ziens!

Siebe Sietsma